Javna nabava

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Cres sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Županijska lučka uprava Cres objavljuje Registar sklopljenih Ugovora