Javna nabava

Temeljem obveze iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (120/16) objavljuje se popis gospodarskih subjekta s kojima Županijska lučka uprava Cres, kao javni naručitelj, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Koncept inženjering j.d.o.o., Matulji, Popovićev put 33a, OIB: 27021405422.
  • Cresanka d.d., Cres, Varozina 25, OIB: 47639427219
  • Cresanka plus d.o.o., Cres, Varozina 25/I, OIB: 34229122409


REGISTAR UGOVORA

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  te članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Županijska lučka uprava Cres objavljuje:
  - Registar ugovora Županijske lučke uprave Cres dostupan je na internetskim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/