Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Županijska lučka uprava Cres ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
Na osnovi odredbe članka 6. točka 1. alineja 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Županijska lučka uprava Cres nema gospodarskih subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Županijska lučka uprava Cres objavljuje Registar sklopljenih Ugovora

Evidencijski broj nabave/broj objave EE NN Predmet ugovora Vrsta postupka Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog Ugovora Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen Ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
01/EV-M Sanacija lukobrana u luci Valun Otvoreni postupak 90  k.  dana 26.10.12. 928.763,10 kn bez PDV-a Sun adria d.o.o., Rijeka B.Kašića 18 20.12.12.  924.833,21 kn bez PDV-a
02/EV-M Rekonstrukcija rive Cons u luci Cres Otvoreni postupak 180 k. dana 29.10.12. 2.583.460,92 kn bez PDV-a Radnik d.d., Križevci, K.Tomislava 45 30.04.13. 2.583.447,27 kn bez PDV-a
04/EV-M Produžetak pristanišnog mula u luci Martinšćica Otvoreni postupak 210 k. dana 26.10.12. 5.809.855,30 kn bez PDV-a Sun adria d.o.o., Rijeka B.Kašića 18 31.05.13. 6.609.364,10 kn bez PDV-a
3/EV-M Dugoročni kredit Otvoreni postupak 6 godina 15.04.13. 5.297.700,60 kn Croatia banka 30.04.13. 5.297.700,60 kn
Valovanje luka Valun bagatelna        2 mjeseca 10.05.13. 54.000,00 kn bez PDV-a Hydroexpert d.o.o.Zagreb 11.06.13. 54.000,00 kn bez PDV-a
Nabava svetionik bagatelna 1 mjesec 10.05.13. 62.000,00 bez PDV-a PLOVPUT 21.06.13. 62.000,00 bez PDV-a
Podvodni snimak luka bagatelna 1 mjesec 15.06.13. 32.500,00 bez PDV-a IG  Labin d.o.o. 11.07.13. 32.500,00 bez PDV-a
Glavni projekt prat.građ bagatelna 2 mjeseca 05.03.13. 69.700,00 kn bez PDV-a Urb. studio Rijeka 31.03.13. 69.700,00 kn bez PDV-a
Projekt izvedenog stanja Cres bagatelna 1 mjesec 05.03.13. 61.200,00 kn bez PDV-a Urb. studio Rijeka 30.06.13. 61.200,00 bez PDV-a
Izmjena I dopuna LD/GD bagatelna 6 mjeseca 14.05.13. 67.000,00 kn bez PDV-a Urb. studio Rijeka 15.11.13. 67.000,00 kn bez PDV-a
4/EV-M Dodatni radovi Martinšćica 800.000,00 1 mjesec 08.07.13. 799.509,60 kn bez PDV-a Sun adria d.o.o. 01.07.13. 799.509,60 kn bez PDV-a
Elektroradovi Cres bagatelna 1 mjesec 16.11.12. 20.804,00 kn bez PDV-a Elektroprima d.o.o. 01.06.13. 20.804,00 kn bez PDV-a
Izvedbeni projekt konstr. bagatelna 1 mjesec 22.10.13. 56.000,00 kn bez PDV-a Ured ovlaštenog inž.građ.Senko Vlah 30.11.13. 56.000,00 kn bez PDV-a
Izvedbeni projekt prateće građevine Cres bagatelna 75 k.dana 03.01.2014. 157.000,00 kn bez PDV-a Urb. studio Rijeka 28.07.2014. 157.000,00 kn bez PDV-a
01/EV-M Sanacija zapadnog veza na TP Merag Otvoreni postupak 60 k.dana 20.05.2014. 1.787.814,84 kn bez PDV-a Sun adria d.o.o.,Rijeka, B.Kašića 18 29.10.2014. 1.787.354,43 kn bez PDV-a
2/EV-M Konzervacija gradilišta zapadni dio luke Cres i lučice Grabar P.postupak bez prethodne objave 1 mjesec 12.06.2014. 710.000,00 kn bez PDV-a Sun adria d.o.o.,Rijeka, B.Kašića 18 29.07.2014. 709.461,37 kn bez PDV-a
Izvedbeni projekt krajobraza Cres bagatelna 60 k.dana 22.07.2014. 115.000,00 kn bez PDV-a Urb. studio Rijeka 12.12.2014. 115.000,00 kn bez PDV-a
Elektroenergetski priključak ormarića za priključak trajekta TP Porozina bagatelna 30 k.dana 23.02.2015. 159.230,00 kn bez PDV-a Domeni d.o.o. Rijeka 16.04.2015. 159.230,00 kn bez PDV-a
1/EV-M 2015/S 002-0021811 Izgradnja lučice Grabar, Grad Cres – III faza otvoreni postupak 6 mjeseci 28.09.2015. 3.433.525,00 kn bez PDV-a Elektro – voda d.o.o. 15.04.2016. 3.202.117,89 kn bez PDV-a
BN 01/16 Kameno popločenje lučice Grabar bagatelna 30 k. dana 14.04.2016. 205.449,75 kn bez PDV-a Elektro – voda d.o.o. 20.05.2016. 205.151,54 kn bez PDV-a
1/EV-M Izgradnja lučice Grabar,Grad Cres- IV faza otvoreni postupak 3 mjeseca 09.01.2017. 2.449.255,50 kn bez PDV-a Elektro – voda d.o.o. 06.05.2017. 2.304.929,00 kn bez PDV-a
- - - - - - - - -

AŽURIRANO NA DAN 30.06.2017. GODINE