O nama

Županijska lučka uprava Cres osnovana je radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka županijskog značenja Merag, Porozina, Cres i Martinšćica, te luka lokalnog značenja Beli i Valun.

Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine, s ravnateljem Anđelkom Petrinićem, koji je do 21. siječnja 2014. godine obnašao tu dužnost. Danas dužnost ravnatelja obnaša Anton Opatić, ing.

Ukupna površina lučkog područja iznosi 466.156 m2, od čega je kopneni dio 30.356 m2, a površina morskog akvatorija 435.800 m2.

Županijske (trajektne) luke Porozina i Merag zauzimaju 375.882,50 metara površine lučkog područja, i to 357.020 m2 površine morskog akvatorija i 18.862,50 m2 kopnenog dijela.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 630 metara, a u lukama županijskog značenja dužina operativne obale iznosi 220 metara. Ukupna dužina operativnih obala lučkog područja ostale 4 luke iznosi 410 metara, a što se tiče lučke suprastrukture, u njima se nalaze 3 dizalice kapaciteta oko dvije tone.

Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sveukupno s 612 vezova za brodice.

Sjedište

Cres, Cons 11/II
Telefon: +385 51 572 114
Faks: +385 51 573 021
e-mail: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr
web: www.zlu-cres.hr

Lučki redari

Luka Cres: +385 91 470 5831, + 385 91 590 4677
Luka Martinšćica: +385 91 670 5831
Luka Valun: + 385 98 959 4566
Luka Merag: +385 91 250 5831
Luka Beli: +385 92 302 4853
Luka Porozina: +385 91 260 5831