Luka Beli

Lokacija: Sjeverni Jadran, Otok Cres, Naselje Beli.       Geo-pozicija: φ = 45o06,5 N; λ = 014o21,8 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Beli 562/1 dio, 562/2 dio, 562/3 dio, 562/8. Vlasništvo parcela je upisano na Općinu Mali Lošinj, Ministarstvo pomorstva i gđu. Bon Ana - Beli, kao opće narodna imovina.

Luka se sastoji iz operativnog i zaštitnog lukobrana, obale za brodice, zaštitnog gata i obalnog platoa sa građevinama, ukupnog kapaciteta priveza 15 brodica. Lukobran je koljenastog oblika ukupne dužine 60 metara, dubine od 1 do 2,5 metra. Sa vanjske strane ima kamenomet i valobran, a sa unutrašnje strane je za privez brodica. Dio na glavi je sa oblije strane operativan za priveze. Obala za brodice je provizorna, od kamena, i služi za privez brodica u sezoni. Zaštitni gat je provizorne gradnje, od kamena. Obalni plato omeđen lukobranom i cestom sadrži 3 manje građevine nepoznatih vlasnika. Lukobran je građen od kamena, masivnog je tipa gradnje, i u dobrom je stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama priveza i malim navozom za brodice te ima priključak na cestovnu prometnicu. Od istoimenog naselja udaljena je 500 metara.