Pristup informacijama - Povjerenik za informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Cres uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Cres:

  • putem telefona na broj +385 51 572 114,
  • putem faxa na broj +385 51 573 021,
  • putem elektroničke pošte: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr,
  • poštom,
  • donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Cres, Jadranska obala 1, 51557 Cres od 08.00 do 11.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Tina Vrsajko
e-mail: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr
Telefon: +385 51 572 114
Fax: +385 51 573 021

Županijska lučka uprava Cres ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Odgovore na često postavljena pitanja mozete pronaci na sljedecem linku.