Pristup informacijama - Povjerenik za informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Cres uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Cres:

  • putem telefona na broj +385 51 572 114,
  • putem faxa na broj +385 51 573 021,
  • putem elektroničke pošte: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr,
  • poštom,
  • donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Cres, Cons 11/II, 51557 Cres od 08.00 do 11.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Tina Vrsajko
e-mail: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr
Telefon: +385 51 572 114
Fax: +385 51 573 021

Županijska lučka uprava Cres ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Odgovore na često postavljena pitanja mozete pronaci na sljedecem linku.