Liste čekanja za dodjelu veza

Županijska lučka uprava Cres u skladu sa ciljem povećanja transparentnosti rada pri postupku dodjele vezova unutar obuhvata komunalnih dijelova luka kojima ista upravlja javno je objavila Listu čekanja za dodjelu veza.

Svim podnositeljima Zahtjeva za dodjelu veza dodijeljen je ID broj. Uz pomoć navedenog ID broja podnositelji Zahtjeva za dodjelu veza mogu ostvariti uvid o poziciji na kojoj se nalaze na Listi čekanja za dodjelu veza Županijske lučke uprave Cres po pojedinim lukama.