Trajektna luka Porozina

Lokacija: Sjeverni Jadran, Otok Cres, Naselje Porozina.     Geo-pozicija: φ = 45o07,9 N; λ = 014o17,6 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Dragozetići i to: 2836/2, 7765 dio, 2834 dio, 2833 dio, 2836/1 dio, 2821 dio i 2825. Vlasništvo parcela je upisano na Upravu pomorske oblasti sjeverni Jadran i Zadrugu Cres kao javno dobro - putevi i vode.

Luka se sastoji iz operativne obale, lučkog platoa i dijela obale i akvatorija za privez brodica te dijela obalnog prostora predviđenog za daljnju izgradnju. Operativna obala sa rampama za trajekte dužine je 60 metara, dubine uz obalu 4 metra i kapaciteta priveza 3 trajekta. Ukupna dužina bočnih obala je 130 metara (80+50), dubine od 4 do 5 metara. Lučki plato zahvaća površinu 0,3 ha i obrađen je asfaltom kao cestovna prometnica. Dio obale i akvatorij za privez brodica je na istočnom dijelu luke. Tu se nalaze provizorni privezi i sidrišta za brodice ukupnog kapaciteta 80 brodica. Novoizgrađeni dio obale za trajekte, također se sa unutrašnje strane uvale koristi za privez brodica. Dio obalnog prostora predviđen za daljnju izgradnju nalazi se južno i sjeverno od luke. Zahvaća dio neizgrađene obale južno od rta Trebenež; odnosno sjeverno se pruža u dužini od 200 metara.

Operativne obale su masivnog tipa gradnje od betona i u dobrom su stanju za uporabu.Luka je opremljena napravama za privez, bokobranima, lučkim svijetlom i rasvjetom. Na zapadnoj obalnoj rampi nalazi se metalna podesiva rampa koja se koristi pri variranju razine mora. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. Neposredno u blizini luke nalazi se ugostiteljski objekt.