Pozivi i zapisnici upravnog vijeća

 

Upravno vijeće

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja lučkom upravom.  Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres čine:

Predsjednik: 
Tina Fornarić Žic – predstavnik osnivača

Članovi:
Anton Sušić – predstavnik osnivača
Dino Cesarić – predstavnik osnivača
Jordan Vešković – predstavnik nadležne lučke kapetanije
Stevo Filinić - predstavnik koncesionara


Prijava/najava za sjednicu 

Sjednice Upravnog vijeća su javne. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i ostale osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i druge osobe sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Druge osobe dužne su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres

........................................................................................................................................................