Pozivi i zapisnici upravnog vijeća

 

PRIJAVA/NAJAVA ZA SJEDNICU 
Sjednice Upravnog vijeća su javne. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i ostale osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i druge osobe sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Druge osobe dužne su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres

........................................................................................................................................................