PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

14. 09. 2023.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016, 114/22), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, dana 14. rujna 2023. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima, za predmet nabave evidencijski broj: EV-N-17/23 – Nabava radova na lukama otvorenim za javni promet – luka Cres i luka Valun.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 19. rujna 2023. godine.

Dokumentacija je dostupna na internet stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr  i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internet stranicama EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Prethodno savjetovanje - dopis
Dokumentacija o nabavi - Nabava radova na lukama otvorenim za javni promet – luka Cres i luka Valun
Troškovnik - Luka Cres i Luka Valun