Prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima

28. 03. 2023.

 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016, 114/22), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, dana 28. ožujka 2023. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima, za predmet nabave evidencijski broj: EV-M-09/23 – Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres - III. Faza. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 4. travnja 2023. godine. 

Dokumentacija je dostupna na internet stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na  internet stranici Naručitelja Županijska lučka uprava Cres: www.zlu-cres.hr. 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, odnosno 5. travnja 2023. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.zlu-cres.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Prethodno savjetovanje - dopis
Dokumentacija o nabavi - Radovi Luka Cres III faza
Troškovnik Luka Cres III Faza

Projektna dokumentacija: