Prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima

06. 04. 2022.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, dana 06. travnja 2022. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima, za predmet nabave evidencijski broj: EV-M-05/22 – Dogradnja trajektnog pristaništa Porozina – dovršetak II faze – izgradnja privezišta u uvali Trebenež.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 12. travnja 2022. godine. 

Dokumentacija je dostupna na internet stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na internet stranici Naručitelja Županijska lučka uprava Cres: www.zlu-cres.hr

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, odnosno 13. travnja 2022. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.zlu-cres.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Dokumentacija za preuzimanje:
Dokumentacija o nabavi (.docx),
Prethodno savjetovanje dopis (.docx) i
Troškovnik (.xlsx).