Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

05. 04. 2023.

 

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16, 114/22), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Rekonstrukcija i dogradnja  zapadnog dijela luke Cres - III. faza, evidencijski broj nabave: Ev. broj: EV-M-09/23, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA