Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

13. 04. 2022.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Dogradnja trajektnog pristaništa Porozina – dovršetak II faze – izgradnja privezišta u uvali Trebenež, evidencijski broj nabave: Ev. broj: EV-M-05/22, objavljuje

Dokumentacija za preuzimanje:
IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA