NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES

15. 03. 2022.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), čl. 61. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/2021), Županijska lučka uprava Cres provodi:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU (PLAN GOSPODARENJA OTPADOM)

Županijska lučka uprava Cres otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Županijske lučke uprave Cres.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PLANA:  15 dana od dana objave na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Cres, odnosno zaključno s datumom 31. ožujka 2022. godine. 

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PLANA - pisanim putem na adresu:
Županijska lučka uprava Cres 
Cons 11/II
51557 Cres
s naznakom: Javno savjetovanje na PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
ili putem elektroničke pošte na mail: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr


Pročitajte PLAN GOSPODARENJA OTPADOM S BRODOVA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES >>