Projekti

Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres“ financira se sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OP KK) u okviru specifičnog cilja 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu u pojasu lučkog bazena luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga. Projektom je predviđena izgradnja vanjskog lukobrana ukupne dužine oko 185 metara i širine oko 6 metara koji će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova te uređenje kopnenog dijela luke dužine oko 280 metara što čini uski obalni pojas, u naravi pješačku vezu s središtem grada. Projektom predviđena dogradnja i rekonstrukcija nastavak je uređenja creske rive i s postojećim objektima činiti će jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu. Svrha dogradnje je korištenje manipulativnog prostora postojeće državne brzobrodske linije, manipulativnog prostora ostalih potencijalnih brodskih i brzobrodskih linija, ali i korištenje javnog prostora koji će povezati autobusni kolodvor i brodski terminal i osigurati nesmetan prolaz i prijelaz s jednog na drugi oblik transporta osoba. Svrha navedenog je smanjenje zakrčenosti u luci koja je vrlo intenzivna u ljetnim mjesecima.

Projekt spada u kategoriju „no-regret“ projekta i to modernizacije i proširenja lučke infrastrukture u luci s jednom redovitom linijom, a u čijem okruženju nema slične luke. Projekt posjeduje građevinsku dozvolu te je planirani dovršetak radova 31. prosinac 2021.g.

Ukupna vrijednost projekta je 39.146.444,05 kn. Ukupna bespovratna sredstva iznose 34.397.653,76 kn od čega je Kohezijskim fondom planirano je 29.238.005,70 kn, a sredstvima Državnog proračuna RH 5.159.648,06 kn. Trajanje projekta je 59 mjeseci (1. 2. 2017. - 31. 12. 2021.).

Kontakt osoba: Anton Opatić,ing.
T: 051/572-114
M: 091/570-5831
F: 051/573-021
E: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr

Europska unija >> www.strukturnifondovi.hr