Zapadni dio luke Cres poprima novi izgled, radovi u punom zamahu

03. 12. 2019.

Realizacijom projekta osigurat će se bolja povezanost naseljenih otoka okolnog arhipelaga, a povezivanjem autobusnog i pomorskog terminala olakšati svakodnevni život stanovnika Cresa

Početkom rujna ove godine započeli su pripremni radovi na projektu rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, a već su vidljivi obrisi buduće nove vizure i identiteta grada Cresa, odnosno otoka. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 40 milijuna kuna, od čega je čak gotovo 30 milijuna kuna sufinancirano kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

"Rezultati" dvomjesečnog intenzivnog rada već su vidljivi i izranjaju iznad morske površine te mi je drago što teku planiranom dinamikom. Dosad je napravljeno iskolčenje građevine i bušenje pilota, izrađene su košuljice pilota i armaturnih mreža za pilote, koje su postavljene na svoje pozicije. Prvih sedam pilota je betonirano, a paralelno s tim je započela i izrada montažnih elemenata na izdvojenom gradilištu“,  pojasnio je ravnatelj Županijske lučke uprave Cres Anton Opatić te dodao kako realizacija ovog vrijednog projekta donosi novo kvalitetno pristanište kojim će se omogućiti cjelogodišnje brodske linije, a time i unaprijediti povezanost s okolnim medicinskim i obrazovnim centrima.

Eekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres
Rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres

Projektom će se izgraditi vanjski lukobran ukupne dužine oko 185 metara i širine oko 6 metara te urediti kopneni dio luke dužine oko 280 metara. Dovršetak projekta planiran je do kraja 2021., a njime će se osigurati nužna zaštita akvatorija unutar lučkog područja luke Cres, odnosno zaštita uvale od udara valova i vjetra, što izravno utječe i na očuvanje imovine (plovila) stanovnika Cresa za vrijeme nevremena. Osim toga, omogućit će se i adekvatan privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi, uredit će se i osigurati kvalitetniji pristup mjestu ukrcaja za osobe smanjene pokretljivosti, spojit će se autobusni i pomorski terminali, osigurat će se veća dostupnost putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi, kao i kvalitetan i sigurniji pješački pristup.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Županijske lučke uprave Cres.