POZIV za primanje u probni radni odnos na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnosti zasnivanja stalnog radnog odnosa

25. 11. 2019.

Županijska lučka uprava Cres, temeljem „Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta“, od 28. veljače 2014.g., objavljuje sljedeći:

P O Z I V
za primanje u probni radni odnos na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora 
s mogućnosti zasnivanja stalnog radnog odnosa
 

Administrativni tajnik ( 1 izvršitelj ) 

Pozivaju se fizičke osobe, koje su zainteresirane za osnivanje probnog radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s početkom, od dana potpisa ugovora i mogućnosti zasnivanja stalnog radnog odnosa, da pristupe Pozivu, pismenim putem ili da predaju osobno u uredu Županijske lučke uprave Cres, na adresi Cons 11/II, 51557 Cres, u uredovnom radnom vremenu, svakog dana od 09-11 sati, i to, u zatvorenoj omotnici s naznakom na prednjoj strani „ZA POZIV“.

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

  • srednja stručna sprema društvenog usmjerenja,
  • poznavanje rada na osobnim računalima i uredskim alatima.

Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja stručne spreme (preslika završene škole).

Prijave s nepotpunim prilozima, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neće se razmotriti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu počinje 26. studenoga 2019. i završava 3. prosinca 2019. godine.