Natječaj za sezonsko zapošljavanje djelatnika

11. 03. 2019.
Objava Javnog natječaja: "Narodne novine" i web stranica ŽLU Cres od 11. ožujka 2019. g.
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave Javnog natječaja, tj. do 19. ožujka 2019. g.

Lučki redar (1 izvršitelj – luka Valun) – određeno vrijeme (sezonski)

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

  • srednja stručna sprema,
  • poznavanje najmanje jednog stranog jezika (u pravilu engleski),
  • dozvola za voditelja brodice „B“ kategorije,
  • vozačka dozvola „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • preslika osobne iskaznice.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 7 mjeseci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave u pisanom obliku, s navedenom dokumentacijom molimo dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u tisku, na adresu:

Županijska lučka uprava Cres
Jadranska obala 1
51557 Cres
(za natječaj)

Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 051/572-114.

Prijave s nepotpunim prilozima, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neće se razmotriti.