Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

13. 12. 2018.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: evidencijski broj: EV– M–30/18 – Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres, objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata.

Dokumentacija za preuzimanje: IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (.docx)