Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

02. 10. 2018.
Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: evidencijski broj: EV– M–17/18 – Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres, objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata.

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA >>