NATJEČAJ za sezonsko zapošljavanje djelatnika

22. 04. 2018.
Objava Javnog natječaja: "Novi list" i web stranica ŽLU Cres od 22. travnja 2018. g.
Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objave Javnog natječaja, tj. do 07. svibnja 2018. g.
 

Županijska lučka uprava Cres
Jadranska obala 1
51557 Cres

NATJEČAJ
za sezonsko zapošljavanje djelatnika
 

1.Lučki redar (1 izvršitelj – luka Merag) – određeno vrijeme (sezonski)

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  • srednja stručna sprema;
  • poznavanje najmanje jednog stranog jezika (u pravilu engleski);
  • vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika vozačke dozvole

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave u pisanom obliku, s navedenom dokumentacijom molimo dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja u tisku, na adresu:

Županijska lučka uprava Cres
Jadranska obala 1
51557 Cres
(za natječaj)

Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 051/572-114.

Prijave s nepotpunim prilozima, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neće se razmotriti.