Novi Ugovori o stalnom vezu u komunalnom dijelu luka i revizija postojećih

28. 12. 2015.

Svim korisnicima komunalnih vezova na području grada Cresa ( luke: Beli, Cres, Valun, Merag, Martinšćica, Porozina) ŽLU Cres će u 2016. godini revidirati i potpisati nove Ugovore o stalnom vezu u komunalnom dijelu luka.

Ugovori o stalnom vezu u komunalnom dijelu luke su usklađeni u svim lučkim upravama u Primorsko-Goranskoj Županiji.

Ustanovljeno je da veliki broj korisnika vezova nije dostavio potrebne dokumente za potpisivanje ugovora. Zato obavještavamo korisnike vezova s područja otoka Cresa da dostave potrebnu dokumentaciju: kopiju osobne iskaznice, kopiju plovidbene dozvole i uvjerenje o prebivalištu (izdano u MUP-u), na adresu Županijske lučke uprave Cres ili putem e-maila: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr.

Za sva pitanja i nejasnoće, molimo korisnike vezova da nam se obrate na broj telefona: 051 572 114 ili na navedenu e-mail adresu.